Susan Yadet Miad with lyrics سوسن یادت میاد با متن ترانه

 متن آهنگ یادت میاد از سوسن
یادت میاد یه روز برات دوست دارم میخوندم
یادت میاد یه روز برات دوست دارم میخوندم
با شوق رویت تا سحر چشم انتظار میموندم
اما دیگه تموم شد عمرم به پات حروم شد
از من نصیحت بشنو ای دل
آروم بگیر تو سینه که زندگی همینه
روز از نو روزی از نو ای دل
خسته شدم از بس که با غریبه ها دیدمت
در راه عشق و عاشقی چه بی وقا دیدمت
دلتنگیات برای من بود
لطفت برای دیگرون
رنج و غمت تو سیسنه ی من
خودت سرای دیگرون
اما دیگه تموم شد عمرم به پات حروم شد
از من نصیحت بشنو ای دل
آروم بگیر تو سینه که زندگی همینه
روز از نو روزی از نو ای دل
اما دیگه تموم شد عمرم به پات حروم شد
از من نصیحت بشنو ای دل
آروم بگیر تو سینه که زندگی همینه
روز از نو روزی از نو ای دل

#Susan #Yadet_Miad #سوسن
#lyrics #MehdiParsnewsAmiri #persian
#iranian #Music

Leave a Reply