Sarab: Hayedeh & Anushirvan roohani سراب : بانو هایده و استاد انوشیروان روحانی

غمش در نهانخانهٔ دل نشیند
بنازی که لیلا به محمل نشیند
پی محملش آنچنان زار گریم
که از گریه‌ام که از گریه‌ام ناقه در گل نشیند
مرنجان دلم را که این مرغ وحشی
ز بامی که برخاست مشکل نشیند

از آن زمان که آرزو چو نقشی از سراب شد
تمام جستجوی دل سوال بی جواب شد
نرفته کام تشنه ای به جستجوی چشمه ها
خطوط نقش زندگی چو نقشه ای بر آب شد
چه سینه سوز آه ها که خفته بر لبان ما
هزار گفتنی به لب اسیر پیچ و تاب شد
نه شور عارفانه ای نه شوق شاعرانه ای
قرار عاشقانه هم شتاب در شتاب شد
نه فرصت شکایتی نه قصه و روایتی
تمام جلوه های جان چو آرزو به خواب شد
نگاه منتظر به در نشست و عمر شد به سر
نیامده به خود دگر که دوره شباب شد

تکست ویدیو : مهدی امیری
#هایده #انوشیروان_روحانی #متن

Leave a Reply