Reza Nikfarjam Madar parastare delam with lyricsرضا نیک فرجام مادر پرستاره دلم, قشنگ ترین آهنگ مادر

متن مادر پرستاره دلم:

سلطانِ غم, چشم و چراغم، مادر تنها گلِ گلزارِ باغم، مادر
بعد از خدا؛ تنها امیدم، مادر من با دعایت؛ رو سفیدم، مادر
مــادر پرستارِ دلم ای روشنی بخش و چراغ منزلـم
سلطانِ غم! چشم وُ چراغم، مادر تنها گلِ گلزارِ باغم، مادر
بعد از خدا تنها امیدم، مادر من با دعایت؛ رو سفیدم، مادر
مــادر پرستارِ دلم ای روشنی بخش و چراغِ منزلـم
مـــادر پرستارِ دلـم ای روشنی بخش و چراغِ منـزلــم
در قلبِ من این این آرزویِ آخر است گویند بهشت، در زیرِ پای مادر است
ای وایِ من قدرِ تو را نشناختم من را ببخش تنها به خود، پرداختم
مـادر پرستـارِ دلم ای روشنی بخش و چراغِ منزلـم
مــادر پرستارِ دلـم ای روشنی بخش و چراغِ منزلــم
تو با بدی ام ساختی و سوختی تنها چراغِ خانه را، افروختی
هر جمعه ها چشمت به قابِ جاده ها شاید بیاید اَمَّ یُجیبِ جاده ها
مـادر پرستارِ دلـم ای روشنی بخش و چراغِ منزلـم
مــادر پرستارِ دلم ای روشنی بخش و چـراغِ منزلــم
مادر تویی دار و ندارم مادر, بعد از تو من دیگر چه دارم مادر
ای گریه ات پشت و پناهم مادر, من با دعایت روبراهم مادر
مادر پرستار دلم ای روشنی بخش و چراغ منزلم
مادر پرستار دلم ای روشنی بخش و چراغ منزلم
سلطانِ غم, چشم و چراغم، مادر تنها گلِ گلزارِ باغم، مادر
بعد از خدا تنها امیدم، مادر من با دعایت رو سفیدم، مادر
مــادر پرستارِ دلم ای روشنی بخش و چراغ منزلـم
خواننده, شاعر , آهنگساز :
رضا نیک فرجام
تکست ویدیو : مهدی امیری
#Madar #Reza_Nikfarjam #مادر
#رضا_نیک_فرجام #mehdiparsnewsamiri #parsnews
#lyrics #mehdi_amiri #Text #متن

Leave a Reply