مترجمین فارسی در وین اتریش

در این قسمت آدرس مترجمین رسمی‌ فارسی در وین رو برای آگاهی‌ دوستان می‌گذاریم
.
دکتر محمودی
Dr. Mahmoodi
Mariahilferstrasse ۷۶
۱۰۷۰ وین
تلفن.: ۰۱۵۲۳۰۲۱۲
عاطفه انگلهارت
Atefeh Engelhardt
Wiedner Gürtel 68
1040 Wien
تلفن.: ۰۶۹۹۴۹۱۰۳۷۲۸
(more…)

Continue Readingمترجمین فارسی در وین اتریش