رونمایی از خرگوش: سفری به شخصیت و ویژگی های افراد متولد شده در سال زودیاک چینی خرگوش

در بیستم مارس 2023، سال نو در تقویم ایرانی آغاز می‌شود. امسال، 1402 در تقویم ایرانی،  سال خرگوش در زودیاک چینی است. زودیاک چینی شامل یک چرخه 12 ساله از…

ادامه خواندنرونمایی از خرگوش: سفری به شخصیت و ویژگی های افراد متولد شده در سال زودیاک چینی خرگوش

Unveiling the Mystic Rabbit: A Journey into the Personalities and Traits of Individuals Born in the Chinese Zodiac Year of the Rabbit

On the 20th of March 2023, a new year begins on the Iranian calendar. This year, 1402 in the Iranian calendar, is also the year of the Rabbit according to…

ادامه خواندنUnveiling the Mystic Rabbit: A Journey into the Personalities and Traits of Individuals Born in the Chinese Zodiac Year of the Rabbit

Charshanbeh Suri(چهارشنبه سوری): Celebrating the Persian New Year with Fire, Light, and Purification

Charshanbeh Suri is an ancient Iranian festival that is celebrated on the eve of the last Tuseday of the Persian calendar year, which usually falls on or around March 16th…

ادامه خواندنCharshanbeh Suri(چهارشنبه سوری): Celebrating the Persian New Year with Fire, Light, and Purification