ایرانیان در کالیفرنیا: جامعه‌ای متنوع و موفق در زندگی، فرهنگ و اجتماع

کالیفرنیا به عنوان یکی از ایالت‌های مهم و بزرگ ایالات متحده آمریکا، مقصدی برای مهاجران از سراسر دنیا است. ایرانیان…

Continue Readingایرانیان در کالیفرنیا: جامعه‌ای متنوع و موفق در زندگی، فرهنگ و اجتماع